Контакт подаци

 

 

Виши суд у Крагујевцу

Зграда правосудних органа  - Палата правде, ул. Слободе 4 

 

В.ф. председника суда:

Весна Миловановић

Секретар суда:
Војислав Пирић
канцеларија број 2.51

Лице за заштиту података о личности:
Војислав Пирић
канцеларија број 2.51 

Портпарол за штампу :
Судија Ивана Обрадовић
 

Управитељ писарнице :
Бисерка Ђорђевић
канцеларија број 2.65

 

Телефон Вишег суда у Крагујевцу:
034/619-6000 - централа

Факс Вишег суда у Крагујевцу:
034/619-6251

 

E-mail: uprava@kg.vi.sud.rs