Вишем суду у Крагујевцу је у циљу формирања библиотеке суда, од стране Историјског архива Шумадије, 8. маја 2023. године, донирана одређена количина правне, историјске и стручне литературе.

            Споразум о донацији књига, потписали су председница Вишег суда у Крагујевцу, Весна Миловановић и директорка Историјског архива Шумадије, Сања Живковић.