Дана 15. априла 2022. године, у просторијама Вишег суда у Крагујевцу, одржан је радни састанак председника виших судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу.

            На радном састанку, којем је председавао председник Апелационог суда у Крагујевцу, Александар Блануша, извршена је упоредна анализа рада судова за период од 1. јануар 2021. године, до 31. децембар 2021. године, као и анализа реализације програма решавања старих предмета.