Јавне набавке 2022

Јавна набавка бр. 2.22 на коју се закон не примењује

Одлука о покретању поступка 2.22 Величина: 0.04 MB
Позив за подношење понуда 2.22 Величина: 0.05 MB
Конкурсна документација 2.22 Величина: 0.35 MB
Одлука о додели уговора 1 2.22 Величина: 0.06 MB
Одлука о додели уговора 2 2.22 Величина: 0.09 MB

Јавна набавка бр. 1.22 на коју се закон не примењује

Одлука о покретању поступка 1.22 Величина: 0.03 MB
Позив за подношење понуда 1.22 Величина: 0.03 MB
Конкурсна документација 1.22 Величина: 0.24 MB
Одлука о додели уговора 1.22 Величина: 0.07 MB